Katong Square Buffet Menu | Shin Minori

Some of our New 60 Buffet items at Katong Square Outlet Listed Below

Total 223 Eat-All-You-Can Ala-Carte Buffet Items

Make Your Reservation Now!

Sashimi, Nigiri & Gunkan Sushi

Aburi Sushi, Inari Sushi & Temaki

Makimono & Ippinmono

Sarada, Mushimono & Nimono / Itamemono / Teppanyaki

Agemono & Yakimono

Gohan & Men, Shiru

Nabemono & Nomimono

Amai Dezato & Kudamono