Sake | Shin Minori

Beverages

Sake
sh01 SH-01
KITAGAWA
GIN NO TSUKASA
JUNMAI
DAIGINJYO

720ML
$81.00
sh02 SH-02
KITAYA
KANSANSUI
JUNMAI
DAIGINJYO

720ML
$85.00
sh03 SH-03
MOMOKAWA
HANAOMOI
DAIGINJYO

720ML
$81.00
sh04 SH-04
MOMOKAWA
HANAOMOI
DAIGINJYO

720ML
$91.00
sh05 SH-05
NANBUBIJIN
TOBUBETSU
JUNMAI

720ML
$75.00
sh06 SH-06
HAKKAISAN
TOBUBETSU
JUNMAI

720ML
$79.00
sh07 SH-07
CHOYA UMESHU
720ML
$56.00
sh08 SH-08
UMENOYADO
YUZU SHU 8%

720ML
$69.00
sh09 SH-09
Imo Shochu
720ml
$70.00
sh10 SH-10
ICHIKO

720ML
$72.00
sh11 SH-11
BORN Gold
Junmai Daiginjyo

720ml
$84.00
sh12 SH-12
Kubota Senju
Tokubetsu Honjyozo

720ml
$80.00
sw01 SW-01
KITAGAWA
GIN TO TSUKASA
JUNMAI
DAIGINJYO

1.8L
$169.00
sw02 SW-02
MOMOKAWA
JUNMAI

1.8L
$139.00
sw03 SW-03
KIKUSUI NO
KARAKUCHI

1.8L
$129.00
sw04 SW-04
HAKUSHIKA
KIJURO

1.8L
$119.00
sw05 SW-05
HAKUSHIKA
NADAJIKOMI

1.8L
$111.00
SW06 SW-06
Kubota Senju
Tokubetsu Honjyozo

1.8L
$160.00
ss01 SS-01
KITAGAWA
TOMIOH GINREI
JUNMAI
DAIGINJYO

300ML
$33.00
ss02 SS-02
TAKSAGO
TAISETSU JUNMAI
GINYO

300ML
$30.00
ss03 SS-03
SHOUTOKU
SHIKI NO SAKE

240ML
$26.00
ss04 SS-04
HAUSHIKA
GINJYO NAMA
SAKE

300ML
$20.00
ss05 SS-05
KITAYA
KANASANSUI
JUNMAI GINJYO

300ML
$27.00
ss06 SS-06
KAMOTSURU
JUNMAI

300ML
$24.00
ss07 SS-07
HAKUSHIKA
YAMADANISHIKI

240ML
$22.00
ss08 SS-08
HAKUSHIKA
SNOW BEAUTY
NIGORI SAKE

300ML
$26.00
ss09 SS-09
CHOYA
UMESHU

160ML
$13.00
ss10 SS-10
CHOYA
HONORI

300ML
$19.00
ss11 SS-11
UMENOYADO SPARKLING
YUZU 5%

250ML
$19.00
ss12 SS-12
UMENOYADO
SPARKLING
PEACH 5%

250ML
$19.00